Central dokumentationsplattform

ITBoost

ITBoost är ett verktyg utformat för att öka effektiviteten inom IT-tjänsthantering. Det erbjuder olika funktioner som är till för att rationalisera verksamheten och förbättra kundtjänsten.

Med den bästa möjliga IT-dokumentationen och kunskapshanteringen för din TSP, genom djupa integrationer, centralisering av dokumentation och pålitlig driftstid – gör ITBoost möjligt att snabbt och enkelt få tillgång till den information som är nödvändig för att TSP-team ska vara mer effektiva.

Boka din kostnadsfria, live, icke-bindande demo nedan för att lära dig hela produktportföljen

Boka kostnadsfritt live demo

Standardarbetsförfaranden

Effektivisera och standardisera sättet ditt team närmar sig olika processer och dra nytta av förbyggda SOP:er. Genom att standardisera sättet du hanterar rutinuppgifter i ditt företag skapar du en kultur av ansvar där både ditt team och dina kunder vet vad de kan förvänta sig.

Tillgångsidentifiering

Automatisk identifiering och insamling av detaljerad tillgångsdata, tillsammans med andra uppgifter, från nya molnintegrationer för Microsoft Azure, Amazon AWS, Office365, Webroot, Datto Backup, Cisco Meraki och TLS/SSL.

BrightGauge Integration

Att förstå  kunskapsbasartiklar och ha insikter om kommande utgångar är enkelt med vår integration till BrightGauge. Genom att ha ITBoost som en integrerad datakälla kommer du att dra nytta av färdigbyggda instrumentpaneler som ger dig den information du behöver för att upprätthålla en välfungerande dokumentation.

Centraliserad dokumentation

Håll din verksamhet effektiv genom att centrera viktig dokumentation inuti ITBoost. ITBoost gör kunskapshantering enkel genom att samla allt ditt team behöver på en enda plats.

ConnectWise PSA Integration

Ditt team kommer att vara anslutet till den information de behöver där de redan arbetar i  PSA. Med ConnectWise PSA, medför ITBoost Overlay den dokumentation ditt team behöver direkt till skärmen de redan arbetar på.

ConnectWise End-User Portal Integration

Ge dina kunder möjlighet till självbetjäning med hjälp av kunskapsbasartiklar direkt via ConnectWise End-User Portal. Det kommer inte endast förbättra kunders upplevelse, utan även minska arbetsbelastningen på ditt tekniska team!